Mapa strony

Seniorzy i młodzi lubią tworzyć

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu „Seniorzy i młodzi lubią tworzyć” było budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Rosnowa – wsi z terenu Gminy Manowo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Wspólne szycie i szydełkowanie.
  2. Spotkania międzypokoleniowe. W ramach zadania zaplanowane zostały 2 pogadanki edukacyjne.
  3. Zajęcia muzyczne – nauka piosenek, które zostały wykonane na końcowej imprezie poprzez chór szkolny i zespół seniorów NESTOR.
  4. Sport to zdrowie. Zajęcia ruchowe nordic-walking oraz zajęcia z aerobiku.
  5. Dzień seniora. Zorganizowana została impreza międzypokoleniowa dla seniorów z Gminy Manowo oraz dla dzieci uczestniczących w projekcie. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia w FOTOBUDCE, była to duża atrakcja.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania w kierunku arcydzieła ręcznego, o którym wcześniej nawet by nie pomyślały. Prace wytworzone przez dzieci były bardzo dużym zaskoczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Seniorzy zmobilizowani zostali do ruchu poprzez udział w aerobiku oraz spacerów z zakupionymi kijkami nordic-walking. Impreza międzypokoleniowa przyczyniła się do integracji młodych i seniorów. Wspólne śpiewanie było kulminacją ich ciężkiej pracy.

Odbiorcy projektu

Działania projektu skierowane były do dwóch grup beneficjentów. Pierwsza grupa to uczniowie SP im. 26 PLM w Rosnowie w wieku od 7-14 lat, druga grupa to seniorzy w wieku 60+.