Mapa strony

Sarna to nie żona jelenia!

Edycja: DL 2016

01.09.2016 - 30.11.2016

Realizator:
Poznajmy Świat

4645 Wysokość dotacji

6205 Całkowita wartość

Cel projektu

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat pospolitych gatunków zwierząt żyjących w naszej najbliższej okolicy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych z uczniami szkół
podstawowych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie. W ramach zajęć przeprowadziliśmy lekcje w każdej
klasie 1-6 o każdym z trzech gatunków jeleniowatych wstępujących na terenie gminy Kiszkowo. Poza
teorią przeprowadziliśmy cykl wycieczek terenowych (w każdym miesiącu) w trakcie których w praktyce
pokazaliśmy rzeczy o których mówiliśmy na zajęciach terenowych. Program zajęć był dostosowany do pór
roku.

Rezultaty projektu

Przeprowadzenie lekcji teoretycznych praktycznych ze wszystkimi dziećmi z dwóch szkół podstawowych i przedszkoli.

Odbiorcy projektu

Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Łowieckie Sokół w Kiszkowie