Mapa strony

Rewitalizacja zalewu w Wiśniowej

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem naszego projektu była poprawa atrakcyjności zbiornika wodnego w Wiśniowej. Dotychczas obiekt pozostawał niezgospodarowany i był raczej miejscem plenerowych posiadówek niż atrakcją dla miejscowych. Pomimo wielu pomysłów nikt z lokalnej społeczności nie podjął się próby rewitalizacji zalewu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekt zaangażowaliśmy 8 osób. W pierwszej kolejności usunęliśmy inwazyjną roślinność ze zbiornika, która szpeciła jego estetykę. W tym celu wykonaliśmy narzędzie własnej konstrukcji. Stare znaki ostrzegawcze zostały przez nas odnowione (brakowało liter, przez co napisy były nieczytelne) oraz umieszczone w nowych, bardziej widocznych miejscach. Zamontowaliśmy dwie tablice informacyjne, zawierające podstawowe zasady BHP, regulamin obiektu oraz logo programu Działaj Lokalnie. By je powiesić wykorzystaliśmy istniejącą infrastrukturę. W najbardziej widocznym miejscu umieściliśmy tablicę edukacyjną informującą zwierającą ciekawostki, podjęte przez nas działania oraz dane naszych grantodawców. Naprawiliśmy dwa parasole oraz dokonaliśmy zakupu dwóch podkaszarek wraz z niezbędnym osprzętem.

Rezultaty projektu

Tym razem tablice informacyjne zostały wydrukowane drukiem uv i posiadają większą trwałość od standardowych. Poprzednie, drukowane tradycyjnie uległy degradacji – druk nie był czytelny. Zauważylismy zwiększone zainteresowanie ze strony odwiedzających naszymi tablicami, szczególnie edukacyjną, która jest często czytana. Coraz większa liczba wie o naszym projekcie. Teren obiektu jest bardziej estetyczny a akty wandalizmu przestały występować. Duża liczba osób zgłasza chęć dołączenia do nas.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są:
– Społeczność lokalna, która może spędzać czas wolny nad wodą. Inne obiekty tego typu w okolicy występują jedynie w Łapanowie oraz Myślenicach.
– Członkowie Stowarzyszenia, którzy łowią tutaj ryby.
Od czasu zrealizowania obiektu odnotowaliśmy zwiększone odwiedziny rodzin z dziećmi, a także turystów jadących w stronę Zakopanego.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami byli m. in:
– członkowie OSP w Wiśniowej, którzy pouczyli nas w prawidłowym oznakowaniu obiektu tak, by spełniał zasady bezpieczeństwa,
– ichtiolog z PZW, który doradzał nam w sprawie gatunków ryb, które najbardziej sprawdzą się w miejscowych warunkach,
– pracownicy GOKIS, którzy doradzali nam przy składaniu wniosku o dotację,
– członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiwgo Wiśniowa.