Mapa strony

Tu na razie jest ściernisko… – tworzymy nowe miejsce spotkań

Cel projektu

Zbudowanie boiska do plażowej piłki siatkowej jako miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej niewielkiej wsi, zwłaszcza dzieci i młodzieży. „Pobocznym” celem zaś była integracja mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W pierwszym etapie projektu dokonywaliśmy zakupów materiałów niezbędnych do budowy boiska (cement, specjalna folia, piach, słupki i siatka), organizowaliśmy niezbędny transport i sprzęt (transport piachu, ciągnik z kosiarką, koparka). W drugim etapie własnymi siłami budowaliśmy boisko – wykoszenie terenu, wybranie ziemi przez koparkę, wyrównanie terenu po koparce, wylanie betonowej wylewki na słupki, wstawienie słupków, ułożenie odpowiedniej foli, rozsypanie piachu itp. Trzeci etap polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu festynu lokalnego i meczu otwarcia – zakupy żywności i nagród dla uczestników meczu, przygotowanie ogłoszeń o festynie, przygotowywanie terenu pod festyn, zorganizowanie nagłośnienia i oprawy muzycznej, na koniec posprzątanie po festynie itp.

Rezultaty projektu

Dzięki Działaj Lokalnie na pustej łące, ściernisku, powstało boisko do plażowej piłki siatkowej. Mieszkańcy naszej wsi mają kolejne miejsce spotkań, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje sportowe pasje i ambicje, mogą spędzać czas wspólnie i aktywnie na świeżym powietrzu. Dzięki wspólnej pracy przy budowie boiska i organizacji festyn, mieszkańcy Godzisławia uaktywnili się, ruszyli się z przysłowiowej kanapy, zintegrowali się. Projekt pokazał, że razem możemy więcej.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy wsi Godzisław.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Grzmiąca, sołtys wsi Godzisław, radny Rady Gminy Grzmiąca