Mapa strony

Ptasi ogród

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Projekt miał na celu podniesienie poziomu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dzieci, rozwój warunków do praktycznego rozwijania wiedzy, umiejętności i zainteresowań oraz aktywizacja mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Prace w projekcie prowadziliśmy trzytorowo: edukowaliśmy, rozwijaliśmy zainteresowania i wykonaliśmy „Ptasi ogród” – miejsca, gdzie znajdują się karmniki, gry dydaktyczne, domek dla owadów itp. Powstało miejsce edukacji, gdzie młodzież poznaje okoliczne ptaki, owady, ich życie i wpływ na przyrodę, a pośrednio na człowieka. Edukację przyrodniczo–ekologiczną poprowadziliśmy dla dzieci i dorosłych organizując warsztaty, spotkania i wyjazdy, np. do gospodarstwa ekologicznego czy do rezerwatu przyrody. Nawiązaliśmy współpracę z nadleśnictwem, Kołem Łowieckim, Zespołem Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Suszu. W celu rozwijania zainteresowań organizowaliśmy konkursy, wycieczki, gry terenowe, a na zakończenie imprezę kończącą projekt.

Rezultaty projektu

Praca w projekcie uaktywniła i zintegrowała mieszkańców. Dzieci wiele się nauczyły, rozwinęły zainteresowania, co wzmocniło podstawy do dalszej edukacji.
Mieszkańcy podnieśli również poziom zdolności organizacyjnych i umiejętności porozumiewania się, wzrosła ich świadomość ekologiczna.
Uczniowie, pracując dla dobra wspólnego, stali się za nie bardziej odpowiedzialni.
Powstało miejsce edukacji, rozrywki i wypoczynku. Jest ono świetną pomocą dydaktyczną, które poprawiło wizerunek wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci ze szkoły w Babiętach i dorośli mieszkańcy okolicznych wsi.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy i Miasta w Suszu, OSP w Babiętach, Firma Barańscy, Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie, Koło Łowieckie „Dzik”, Nadleśnictwo w Suszu, ODR w Suszu, Gospodarstwo Ekologiczne Państwa Babalsckich z Pokrzydowa, Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu