Mapa strony

Przyroda wokół nas

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Projekt „Przyroda wokół nas” miał na celu zapoznanie mieszkańców Ciepielowic z lokalną przyrodą, zaprezentowanie jej różnorodności i zachęcenie mieszkańców do czynnej ochrony środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono plenerowe spotkania edukacyjne: w lesie, nad stawem, w parku oraz we wsi. Równolegle zorganizowano akcje sprzątające, dzięki którym wyeksponowano nasadzenia drzew na terenie Ciepielowic. Posadzono również nowe drzewa i krzewy (kasztanowce i lilaki). Następnie zamontowano tablice gatunkowe, które opisują dany gatunek drzewa lub krzewu. Sieć tablic urozmaicono drewnianymi ptaszkami zamontowanymi na drzewach. Dzięki projektowi opracowano także mapę przyrodniczą Ciepielowic, na której wskazano położenie danego gatunku.

Rezultaty projektu

Uczestnicy spotkań edukacyjnych zdobyli wiedzę o walorach przyrodniczych Ciepielowic i mogą o nich opowiadać innym. We wsi pojawiły się tablice, które informują, jakie gatunki drzew i krzewów rosną w Ciepielowicach i jak je rozpoznawać. Publikacja mapy przyrodniczej poświęconej Ciepielowicom pozytywnie wpłynęła na poczucie lokalnej tożsamości. Drewniane ptaszki są dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Posadzone kasztanowce oraz lilaki poprawiły estetykę krajobrazu w centrum wsi.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców Ciepielowic, bez względu na wiek i poziom wiedzy przyrodniczej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie byli prywatni przedsiębiorcy, Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.