Mapa strony

Przyroda w krainie Kliszczaków

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Głównym celem projektu było zainteresowanie mieszkańców południowych gmin powiatu myślenickiego ekologią i wychowaniem w poszanowaniu naturalnego środowiska oraz umiłowania swej „Małej ojczyzny”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano grupę chętnych mieszkańców (dzieci i dorosłych) do wspólnych wędrówek pieszych szlakami górskimi na „bezkrwawe łowy” w celu obserwacji fauny i flory Beskidów. Życie ptaków, ssaków, płazów i gadów było dokumentowane fotograficznie. Następnie wyselekcjonowano ok. 150 barwnych zdjęć. Opracowano teksty do informatora przyrodniczego i złożono przygotowany materiał do składu i druku.
Egzemplarze Opracowania pt. „Przyroda w krainie Kliszczaków” po zaprezentowaniu szerokiej publiczności (prezentacje multimedialne) zostały bezpłatnie przekazane do bibliotek szkolnych i gminnych oraz rozdane wszystkim zainteresowanym.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty:
1. Opracowanie informatora turystycznego w nakładzie 500 egz.
2. Rozesłanie egzemplarzy do szkół i bibliotek.
3. Zorganizowanie imprez promocyjno – ekologicznych.
4. Rozbudzenie świadomości ekologicznej.
5. Kształcenie świadomości obywatelskiej i proekologicznej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy południowych gmin powiatu myślenickiego (Pcim, Tokarnia, Lubień) zainteresowani rodzimą fauną i florą, a przede wszystkim najmłodsi jej mieszkańcy czyli dzieci i młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były szkoły podstawowe w Skomielnej Czarnej i Bogdanówce oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, Koło Gospodyń Wiejskich z Bogdanówki oraz Związek Podhalan Koło „Kliszczaków” w Skomielnej Czarnej.