Mapa strony

Pracownia polonistyczna i matematyczno-fizyczna oraz zajęcia edukacyjne

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Głównym celem tego projektu było zachęcenie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych a także do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w innowacyjnych zajęciach podczas organizowanego obozu edukacyjnego. Projekt miał również na celu integrację społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowany został obóz edukacyjny we Wrocławiu, podczas którego uczestnicy brali udział w lekcjach laboratoryjnych z matematyki, fizyki, przyrody, języka polskiego i historii w Laboratorium na Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej oraz Hydropolis. Ponadto przeprowadzone zostało 10 zajęć pozalekcyjnych trwających 2 godziny. Na kółku polonistycznym uczniowie poznali sylwetki poetów: Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Cypriana Kamila Norwida oraz ich twórczość.

Celem kółka matematycznego było ukazanie zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym metodą projektu: „Remont łazienki szkolnej”, którego celem było współpraca w grupie, doskonalenie planowania prac i zakupów, a także wykorzystanie programów komputerowych

Rezultaty projektu

Zajęcia realizowane w ramach projektu wpłynęły na rozwój umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, wyzwoliły też kreatywność i wzmocniły wzajemne relacje uczniów, poszerzając ich doświadczenia pracy w grupie. Zwiększyła się także oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży w szkole. Projekt zintegrował społeczność szkolną uczniów, nauczycieli i rodziców. Powstały pracownie, które służą rozwijaniu zainteresowań, ułatwiają przekazywanie i utrwalanie przez uczniów wiedzy poznawanej na lekcjach.

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież, rodzice Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej