Mapa strony

Poznajmy naszą Małą Ojczyznę

Logotyp Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

Cel projektu

Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu i działań związanych z poznawaniem jego dziejów, a także wkład do dziedzictwa kultury Wielkopolski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zainaugurowała konferencja „Dzieje Żychlina w świetle współczesnego regionu”, która rozpoczęła się w kościele Parafii Ewangelicko–Reformowanej. Pastor przedstawił historię parafii i jej wpływ na rozwój Żychlina. Następnie uczestnicy zwiedzili okoliczne zabytki. Kolejnym etapem były warsztaty historyczno-regionalne „Żychlin jakiego nie znamy” oraz „Ludzie zwykli i niezwykli w naszej miejscowości dawniej i dziś”. 9 listopada odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Droga Wielkopolski do Niepodległości”. Zorganizowano też wieczór wspomnień „Poznajemy przeszłość – łączymy pokolenia”. W ramach projektu odbyły się dwa konkursy: historyczno-regionalny oraz o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Realizację projektu zakończyły „Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i regionie konińskim”.

Rezultaty projektu

Działania przyniosły szereg korzyści: około 400 uczestników zdobyło dodatkową wiedzę na temat historii Żychlina i jej wpływu na dziedzictwo regionu. Uczestnicy nauczyli się także samodzielnie zdobywać wiedzę o swojej miejscowości, dzięki czemu dostrzegli wkład społeczności lokalnej w rozwój dziedzictwa kulturowego. Zwiększyło się ich poczucie wartości jako społeczności zamieszkującej środowisko wiejskie. Działania projektowe umożliwiły rozwój osobisty i kulturalny adresatów oraz większą integrację środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu

W projekcie uczestniczyli:- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego;
– chętni rodzice uczniów;
– mieszkańcy Żychlina, gminy Stare Miasto, miasta Konina, powiatu konińskiego zainteresowani prezentowaną tematyką

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żychlinie;
Urząd Gminy i Rada Gminy Stare Miasto; Starostwo Powiatowe w Koninie; Parafie w Żychlinie ;
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie; Gminna Biblioteka w Starym Mieście; Szkolne Biblioteki ZSEU i ZS w Żychlinie; Ochotnicza Straż Pożarna; Koło Gospodyń Wiejskich;Przegląd Koniński; Rada Sołecka Żychlina