Mapa strony

Pogórze – w poszukiwaniu ścieżki edukacyjnej

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost wiedzy mieszkańców Pogórza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, na temat historii naszej miejscowości oraz poznawanie miejsc dzięki ścieżce edukacyjnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach tego projektu bardzo chcieliśmy stworzyć ścieżkę edukacyjną, która opisywałaby ważne miejsca historyczne dla naszej miejscowości. Wykonaliśmy 2 tablice informacyjne opisujące historię Pogórza i najstarszy budynek oraz najstarszy dwór – Stonawskich. Tablice były przygotowywane przez osoby związane ze stowarzyszeniem i te, które w ramach tego projektu odpowiedziały na apel i pomoc w poszukiwaniu materiałów dotyczących wytypowanych miejsc. Odbyliśmy spotkania, podczas których dopracowywaliśmy treści i wygląd tablic informacyjnych. Wykonaliśmy 2 tablice informacyjne w ramach ścieżki edukacyjnej i uroczyście ją otworzyliśmy.

Rezultaty projektu

Powstanie ścieżki edukacyjnej przywróciło pamięć na temat dziedzictwa lokalnego. Ścieżka edukacyjna jest również dobrym sposobem promowania mieszkańców i terenów Pogórza wśród mieszkańców gminy Skoczów. Jako Stowarzyszenie zauważamy nowe miejsca, które również powinny być upamiętnione w ramach następnych tablic ścieżki edukacyjnej. Rozpoczęcie ścieżki edukacyjnej, uruchomiło wśród mieszkańców wzmożone zainteresowanie historią i Stowarzyszeniem Przyjaciół Pogórza.

Odbiorcy projektu

Młodzież szkolna, mieszkańcy Pogórza, turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu, Rada Sołecka w Pogórzu, Urząd Miasta w Skoczowie