Mapa strony

Podziel się książką

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do czytania książek, przy jednoczesnym zastosowaniu zasad Bookcrossingu w okresie od lipca do listopada 2019 r., poprzez umieszczenie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 4 biblioteczek plenerowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt opierał się za zasadzie Bookcrossingu. Jest to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie. Polega na zostawieniu przeczytanych książek w miejscach publicznych, czy na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach, biblioteczkach plenerowych, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg.

Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu:
1. Spotkanie z lokalnym autorem (Markiem Szołtyskiem) w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
2. Montaż na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 4 biblioteczek plenerowych oraz wyposażenie ich w książki zarejestrowane na stronie Bookcrossing Polska.
4. Wydanie ulotki informującej mieszkańców o lokalizacji biblioteczek oraz zasadach Bookcrossingu

Rezultaty projektu

Zostały osiągnięte następujące rezultaty:

  • umieszczenie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 4 biblioteczek plenerowych, w tym 3 w sołectwach gminy (Bełku, Palowicach i Książenicach)
  • zakup 30 szt. książek i umieszczenie ich w biblioteczkach
  • zorganizowanie spotkania z lokalnym autorem
  • wydanie 200 szt. ulotki z informacją o lokalizacji biblioteczek oraz zasadach Bookcrossingu
  • wydanie 40 szt. plakatów informujących o spotkaniu z lokalnym autorem

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Każdy mieszkaniec może nieodpłatnie oraz bez ograniczeń korzystać z biblioteczek plenerowych – zabrać książkę lub zostawić swoją.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:
1. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach. Dzięki współpracy zrealizowane zostało spotkanie z lokalnym autorem.
2. Sołtysi, którzy przyczynili się do promocji biblioteczek w lokalnych społecznościach
3. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, która wyraziła zgodę oraz pomoc przy montażu oraz promocji biblioteczek plenerowych.