Mapa strony

Podróż do tradycji, pasji i zabaw

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Kultywowanie i ocalenie od zapomnienia lokalnych tradycji i obrzędów oraz zwiększenie poczucia lokalnej tożsamości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odtworzenie lokalnych i narodowych tradycji i obrzędów, wychowanie w rodzinie wyniesione z domu, zasady postępowania na przykładzie Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Warsztaty tematyczne – nasze kulinarne dziedzictwo, zdobnictwo bibułkowe, florystyka, bukieciarstwo, gry i zabawy dla dzieci.

Rezultaty projektu

Cykliczne warsztaty i zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców, na której prezentowane były potrawy tradycyjne, dekoracje i inne wyroby rękodzielnictwa wytworzone podczas warsztatów tematycznych. Docelowo w projekcie wzięło udział 200 osób.
Działania w ramach projektu zrealizowano poprzez warsztaty:

  • kulinarne – 10 godz.
  • bibułkarskie -10 godz.
  • florystyczne – 4 godz.
  • robótek ręcznych – 10 godz.
  • gry i zabawy dla dzieci – 10 godz.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miejscowości Jaśkowice Legnickie, jak również mieszkańcy okolicznych miejscowości gminy Kunice (kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci oraz osoby niepełnosprawne).

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina, Klub Sportowy, Parafia Rzymskokatolicka w Rosochatej, Stowarzyszenie Amazonek, Straż Pożarna, Szkola Podstawowaw Rosochatej, lokalni przedsiębiorcy.