Mapa strony

Podlaska fura folkloru i folk jazda

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Celem projektu było odrodzenie i ożywienie sztuki ludowej poprzez reaktywację Zespołu Ludowego Mianka. Upowszechnianie i przekazywanie młodemu pokoleniu obrzędów, zwyczajów podlaskich świąt.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzieci i młodzież uczestniczyły w ogniskach muzycznych. Reaktywowano Zespół Ludowy Mianka. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa. Seniorki przekazały młodym członkom zespołu wartościowe elementy kultury ludowej. Młode pokolenie poznawało dawne zwyczaje, pełne teksty i melodie kolęd i pastorałek. Przygotowano obrzęd Wieczerzy Wigilijnej, obok której powstał także obrzęd kolędowania. Swoje umiejętności wokalno-artystyczne reaktywowana Mianka zaprezentowała podczas Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Przygotowany Obrzęd Wigilijny uświetnił spotkania opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z Sołtysami, Radnymi, Rolnikami i Przedsiębiorcami.

Rezultaty projektu

Aktywność kulturalna społeczeństwa w odniesieniu do dzieci i młodzieży w zakresie kompetencji poznawczych przyczyniła się do rozwoju sprawności i zdolności doskonalenia pamięci, myślenia, koncentracji, uwagi, poruszania się w przestrzeni scenicznej, właściwej prezentacji repertuaru, odnajdywania się w nowych miejscach i sytuacjach. Członkostwo w zespole ukształtowało umiejętność pracy i współdziałania, jak również wyrobiło postawę współdecydowania i współodpowiedzialności za grupę.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież oraz mieszkańcy z terenu Gminy Brańsk.

Partnerzy w realizacji projektu

Wolontariusze, Pracownicy GOUK i GBP w Kalnicy.