Mapa strony

Plac zabaw w miejscowości Chorążanka

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Chorążanka.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zamysłem inicjatorów projektu było stworzenie placu zabaw, gdzie mieszkańcy mogliby w sposób atrakcyjny spędzać czas. Takie działanie poprawiło warunki spędzania czasu wolnego. Montaż urządzeń nie zmienił przeznaczenia terenu. Pozostanie to teren do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, biologicznie czynny. Teren został oczyszczony i przygotowany do montażu urządzeń przez mieszkańców wsi, wolontariuszy oraz członków stowarzyszenia. W ramach robót usunięto wszelkie zbędne przedmioty a realizacja projektu przyniosła szereg korzyści dla społeczności lokalnej. Projekt umożliwił zorganizowanie czasu dla dzieci na świeżym powietrzu, a co za tym idzie integrację społeczności, dzięki czemu rozwinęła się społeczna inicjatywa, która owocować będzie czymś bezcennym – poczuciem przynależności i wspólnoty całej społeczności.

Rezultaty projektu

1. Stworzono miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury dla dzieci, miejsca do bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy dla rodzin z dziećmi oraz strefę relaksu.
2. Zintegrowano mieszkańców zarówno przy wykonywaniu prac porządkowych i projektowaniu, jak i przy odpoczynku czy też relaksie na świeżym powietrzu.
3. Wzbogacono ofertę zagospodarowania terenu.
4. Zaangażowano wolontariuszy w realizację projektu

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Chorążanki, w tym dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli oraz starsze pokolenie gdyż projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców. Działania w ramach realizacji projektu są skierowane do jak najszerszej liczby odbiorców – lokalnej społeczności, potencjalnych turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Tomaszów Lubelski