Mapa strony

Nasz plac – sercem naszej wsi

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie mieszkańców naszej wsi do wspólnego działania, integracji międzypokoleniowej, wspólnej pracy, wzrost zadowolenia w zakresie realizacji wspólnych działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które zostały zrealizowane w projekcie przyczyniły się do bezpiecznego użytkowania naszego placu:

  • nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu;
  • zasianie trawy;
  • wykonanie piknikowych stołów z ławkami;
  • zorganizowanie pikniku integracyjnego.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było wspólne działanie społeczności, co pozwoliło stworzyć bezpieczny plac integracyjny, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy naszej wsi, ale też szkoła, uczestnicy rajdów rowerowych, pielgrzymi. Przy wspólnych działaniach społeczność zintegrowała się, nabyła umiejętność pracy w grupie, słuchania innych ,pokazała swoje zdolności ogrodnicze, stolarskie, organizacyjne. Nasze działania miały również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz barierze lęku i strachu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy sołectwa Sławsko, Gminy Sławno i osoby przebywające gościnnie w naszej miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gmina Sławno
  • Sołtys i Rada Sołecka wsi Sławsko,OSP Sławsko,
  • Zespół Szkół w Sławsku,
  • osoby prywatne