Mapa strony

OmNomNom

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Celem było stworzenie bazy sprzętowej umożliwiającej organizację warsztatów kulinarnych, dotyczących zdrowego żywienia i dających umiejętności przygotowania prostych, pożywnych posiłków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania rozpoczęły się od wspólnych warsztatów, które poprowadził profesjonalny kucharz. Pod jego czujnym okiem uczestnicy przygotowali potrawy na piknik. W sierpniu w Zabłociu młodzi ludzie uczyli się gotować zupy i musy. We wrześniu w Zbytkowie pieczono gofry, a w Pruchnej zdrowe ciasta. W październiku w Bąkowie serwowano kolorowe koktajle, a w Strumieniu smażono naleśniki, racuchy i robiono ciepłe kanapki. Działania projektowe zakończyły warsztaty w Drogomyślu, gdzie młodzież nauczyła się łączyć poszczególne warzywa i owoce w zdrowe sałatki. Realizacja warsztatów mogła się odbyć dzięki zakupieniu nowego sprzętu i akcesoriów kuchennych m.in. blenderów, przenośnego piekarnika, gofrownic, itp.

Rezultaty projektu

Przeprowadziliśmy 25 warsztatów, z których każde trwały minimum 2 godziny. Przeszkoliliśmy ponad 250 uczestników lokalnej społeczności (dzieci, młodzież). Zakupiliśmy sprzęt umożliwiający przeprowadzenie warsztatów (blendery, gofrownice, przenośny piekarnik, miski, garnki, noże, itp.). Wydrukowaliśmy 30 plakatów informujących o projekcie. Podjęliśmy współpracę z członkiniami lokalnych kół gospodyń wiejskich, którą będziemy kontynuować w latach następnych.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami były dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia proponowane przez świetlice, ale nie tylko. W projekcie mógł wziąć udział każdy młody człowiek, także niezwiązany z żadną świetlicą. Z działań skorzystały także rodziny uczestników projektu przeszkolonych w gotowaniu. Dobre nawyki żywieniowe dzieci przeniosły do swoich domów.

Partnerzy w realizacji projektu

Grupie Nieformalnej „Kulinarnie Zakręceni” i Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strumieniu przede wszystkim pomagały bardzo mocno zaangażowane Koła Gospodyń Wiejskich. Panie poczyniły dodatkowe starania, aby swoje umiejętności kulinarne podeprzeć fachową wiedzą na temat zdrowego przygotowywania potraw. Następnie w bardzo ciekawy i przystępny sposób przekazały ją młodym ludziom.