Mapa strony

Ogródek kulinarny, czyli rybne wariacje

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Celem projektu było wybudowanie nowoczesnej grillo-wędzarni, która ma służyć lokalnemu społeczeństwu przez wiele lat. Dzięki powstałemu obiektowi corocznie będą odbywać się Biesiady Rybne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Inicjatywa, jaką była budowa grillo-wędzarni, wdrożyła w swe działania jak najwięcej mieszkańców oraz zintegrowała lokalną społeczność w działaniach na rzecz dobra wspólnego. W czasie trwania projektu został zorganizowany został III Piknik Rodzinny, w którym uczestniczyło około 150 mieszkańców naszej miejscowości oraz gości z innych miejscowości. Drugim znaczącym wydarzeniem była I Biesiada Rybna, na której królowała ryba uwędzona w wybudowanej wędzarni. Impreza ta ma być kontynuowana w kolejnych latach, co będzie służyło dalszej integracji społeczeństwa.

Rezultaty projektu

Głównym celem projektu było wybudowanie grillo-wędzarni, która ma służyć obecnemu społeczeństwu wsi oraz przyszłym pokoleniom. Obiekt ten ze względu na profesjonalne wykonanie i uniwersalność zastosowania możne być wykorzystywany w sposób indywidualny oraz zbiorowy i z pewnością jest ponadczasowy.
Projekt przyniósł wymierne korzyści dla społeczności lokalnej. Powstało piękne i użyteczne miejsce, które będzie wizytówką wsi i dobrym przykładem aktywności społecznej dla innych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność naszej miejscowości. Jest to obiekt ponadczasowy ze względu na trwałość wykonania i parametry techniczne.
Mieszkańcy oraz podróżni, którzy przejeżdżają codziennie przez wieś będą zainspirować się do działania i próbować podobne rozwiązania stosować w swoich społecznościach.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównymi partnerami projektu byli:

  • Rada Gminy Łoniów;
  • OSP Wnorów;
  • wolontariusze;
  • lokalni przedsiębiorcy.