Mapa strony

Odświeżyć pamięć

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu zawartym w jego tytule było uświadomienie mieszkańcom Bolkowa i przybywającym tu turystom tego, co wydarzyło się tam, gdzie mieściła się filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Celem uświadomienia młodzieży historii byłego obozu koncentracyjnego i zachęcenia ich do działania z nami odbyło się kilka spotkań w szkołach i z mieszkańcami wsi Wolbromek. Następna faza to uzyskanie koniecznych uzgodnień oraz zebranie materiałów dotyczących historii obozu (Archiwum Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu). Potem rozpoczęła się faza realizacyjna. Przy udziale młodzieży, członków TMB i mieszkańców usunięte zostały samosiejki, teren przy pomniku ofiar wyłożono geowłókniną i wysypano grysem, pojawiła się też tablica informacyjna i oznakowane zostało dojście do miejsca pamięci narodowej. Również na Wzgórzu Ryszarda w Bolkowie postawiliśmy tablicę informacyjną. Na koniec świętowaliśmy swój sukces dziękując wszystkim sponsorom i współpracownikom za zaangażowanie i wsparcie.

Rezultaty projektu

Obok rezultatów „twardych”, jak powstała w wyniku projektu infrastruktura turystyczna (tablice informacyjne, kierunkowskazy), korzyści dla społeczności lokalnej to przede wszystkim kolejne atrakcyjne turystycznie miejsce w okolicach Bolkowa, które komponuje się ze Wzgórzem Ryszarda, gdzie władze miejskie planują udostępnienie podziemi. Kolejną korzyścią jest wzrost świadomości historycznej młodego pokolenia, a dzięki ustawionym tablicom informacyjnym wiedza upowszechni się też wśród dorosłych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest przede wszystkim młodzież, która w przyszłości powinna zadbać o to miejsce. Ponadto kierujemy nasz projekt do wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz przybywających tu turystów, bo uważamy, że jest to bardzo ciekawe miejsce o niepowtarzalnej historii. Obóz ma związek z podziemną fabryką budowaną w czasie wojny w górotworze Wzgórza Ryszarda.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z władzami gminy Bolków i jej agendami, z gimnazjum i Zespołem Szkół i Placówek w Bolkowie, z mieszkańcami wsi Wolbromek i jej sołtysem, z przedsiębiorcami, parafią a także Muzeum Gross-Rosen, Agencją Nieruchomości Rolnych, konserwatorem zabytków, archeologiem i dzierżawcą terenu.