Mapa strony

Nowoczesne wydanie historii Poraja

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu było wydanie 50 sztuk audiobooków o historii Poraja, które przyczyniły się do rozwoju świadomości na temat swoich korzeni wśród społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone działanie polegało na nagraniu oraz wydaniu 50 sztuk audiobooków z opowieściami na temat historii Poraja, która została opowiedziana przez 85-letniego mieszkańca Gminy Poraj. Audiobooki zostały rozprowadzone na terenie Gminy Poraj, w szczególności w szkołach w celach edukacyjnych jako nowoczesna lekcja historii aby uczniowie w nowatorski sposób dowiedzieli się o historii swoich przodków mieszkających na tym terenie. Audiobooki są także dostępne w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju oraz Gminnym Ośrodku Kultury im. J.Gniatkowskiego w Poraju.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są: integracja międzypokoleniowa, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, nowatorski pomysł na lekcje historii dla dzieci i młodzieży szkolnej, podtrzymywanie tradycji oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ich historii, wzmocnienie współpracy między mieszkańcami, głównie poprzez poznanie i odtworzenie wspólnych tradycji, a także promocja Gminy Poraj.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy oraz odwiedzający Naszą Gminę turyści, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli niezależnie od wieku, którzy są zainteresowani poznaniem i wysłuchaniem historii Poraja w nowoczesnym wydaniu książki czyli audiobooka.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, Centrum Informacji Turystycznej w Poraju