Mapa strony

Nie siedź w domu

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Głównym celem projektu było pobudzanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie nowych zainteresowań oraz inspirowanie do samorozwoju.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono:

  1. Warsztaty rzeźbiarskie – nauka sztuki rzeźbienia w drewnie, własnoręcznie wykonane rzeźby to powód do dumy każdego uczestnika.
  2. Nauka tańca towarzyskiego – miłe i przyjemne spędzanie czasu z sąsiadami przy muzyce i nauce tańca towarzyskiego.
  3. Układanie koralików – tworzenie własnych kolorowych projektów, pobudzanie wyobraźni, kreatywności i rozwijanie koordynacji ręki i oka.
  4. Rajd rowerowy – aktywny wypoczynek i wyrabianie kondycji fizycznej, wspólne podziwianie i obserwacja pięknego krajobrazu.
  5. Wycieczka do wioski garncarskiej – duże przeżycie duchowe dla uczestników, mogli zobaczyć jak powstają ceramiczne garnki, miseczki , dzwoneczki, a dodatkowo mogli sami na kole garncarskim tworzyć małe talerzyki, kubki czy inne przedmioty.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu aktywności fizycznej uczestników, podniosła poziom aktywności społecznej mieszkańców i bardziej zintegrowała społeczność lokalną, pogłębiła więzi międzysąsiedzkie i międzypokoleniowe oraz przyczyniła się do ogólnego rozwoju uczestników projektu. Zadania wykonywane w projekcie były dużą inspiracją dla dzieci i młodzieży do samokształcenia i poszukiwania swojego sposobu na życie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Franciszkowa, Franciszkowa Dolnego, Borek, Pikusa, Stanowa i Drwęcy. W warsztatach rzeźbiarskich wzięło udział 35 osób, w nauce tańca towarzyskiego 30 osób, w rajdach rowerowych 33 osoby, w układaniu koralików 32 osoby, z wycieczki skorzystało 35 osób. W warsztatach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale i przyjezdni będący na wakacjach .

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji naszego projektu nie uczestniczyli partnerzy.