Mapa strony

Narzędzia szczęścia

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Międzypokoleniowa integracja mieszkańców dzięki wspólnym pracom społecznym (pielegnacyjno-porządkowym) w Parku rekreacyjno-sportowym, który powstał w centrum wsi dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji parku – kosiarkę, łopaty, szpadle, grabie, konewki, motyki, sekatory i miotły. Przeprowadziliśmy szereg akcji pielęgnacyjno-porządkowych, w których z zaangażowaniem brali udział mieszkańcy Zamarsk: „Narzędzia Szczęścia już są w Zamarskach”, „Trawnik” (2 akcje), „Rabatki”, „Jesienne porządki” (2 akcje), „Liście”. Zakupiliśmy apteczkę oraz wykonaliśmy 5 tablic „Budowa Parku w Zamarskach 2012-2016″. Na tablicach znalazły się krótkie opisy i zdjęcia z postępów prac, podkreślające wielki udział mieszkańców w powstaniu tego miejsca.

Rezultaty projektu

NARZĘDZIA SZCZĘŚCIA – to nie tylko narzędzia, apteczka i tablice mówiące o powstaniu Parku. To coś więcej. To idea, która połączyła społeczników z Zamarsk, małej wsi na Śląsku Cieszyńskim, którzy od kilku lat budują Park Wielkich Marzeń. Dzięki ich zaangażowaniu to miejsce pięknieje. Park jest pielęgnowany i dopieszczany, dzięki temu jest niezwykły. To nasza duma. O tym opowiada bajka: https://www.youtube.com/watch?v=U8L3nuXpFyA, i jej zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=ijcaHN5UW7Q

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Zamarsk, którzy od wielu lat zaangażowani są w budowę Parku, który powstał na zaniedbanej łące w centrum wsi. W akcje porządkowe angażowały się dzieci, młodzież jak i dorośli. Zadbany Park zachęca mieszkańców i turystów do odpoczynku wśród kwiecistych rabatek i rekreacji na siłowni na wolnym powietrzu i placu zabaw.

Partnerzy w realizacji projektu

Cieszymy się, że pomogły nam organizacje społeczne działające w sołectwie Zamarski, takie jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka, a także zaprzyjaźniona „Piekarnia Zebrzydowice” z Zebrzydowic, która dbała o poczęstunek dla społeczników.