Mapa strony

Na wspólnym szlaku

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców sołectwa Osowo poprzez organizację: warsztatów fotograficznych, wycieczek pieszych i rowerowych, imprezy podsumowującej, a także stworzenie kroniki wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowane zostały takie działania jak:
– warsztaty fotograficzne przeprowadzone przez eksperta
– wycieczki piesze i rowerowe połączone z fotorelacją
– stworzenie kroniki wsi, w której wykorzystaliśmy zdjęcia zrobione przez uczestników warsztatów fotograficznych na wycieczkach. Stworzona kronika będzie służyć dokumentacji istniejących dóbr historycznych i kulturalnych pozostałych w regionie
– impreza podsumowująca dla mieszkańców wsi, na której rozegraliśmy turniej piłki siatkowej i koszykowej. Dla dzieci zorganizowano mnóstwo atrakcji w postaci konkursów, było malowanie twarzy, zwierzaki z balonów, pieczątki z ziemniaków. Każde dziecko otrzymało upominki. Podczas wspólnego spotkania mieszkańcy podzielili się swoją pozytywną opinią dotyczącą projektu.

Rezultaty projektu

Dzięki naszemu projektowi zaktywizowaliśmy część społeczności lokalnej, udało nam się wzmocnić więzi społeczne, nawiązać współpracę międzypokoleniową, nabyć umiejętności posługiwania się aparatem, upowszechnić lokalne legendy, historie i opowieści. Dzięki projektowi powstała kronika, która dokumentuje okoliczne artefakty historyczne i kulturalne regionu. Miło spędziliśmy czas w trakcie trwania całego projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa Osowo, gdzie zdecydowana większość to rodziny wielopokoleniowe z lokalnymi tradycjami.
Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców sołectwa a w szczególności do rodzin z dziećmi.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Osowie, przedsiębiorcy lokalni: firma GoldenQuality Mirosław Haraf