Mapa strony

Myślenickie legendy

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było pobudzenie zainteresowania dzieci literaturą, rozwój ich wyobraźni i kreatywności oraz nauczenie współpracy, tolerancji i poszanowania odmienności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

VIII – Promocja projektu w szkołach i przedszkolach, a także w mediach; zakup teatrzyków, książek, itp.
IX – Warsztaty teatru kamishibai w MBP w Myślenicach, wydanie zakupionych materiałów dla szkół w Borzęcie, Krzyszkowicach i SP nr 3 w Myślenicach oraz Przedszkoli z Myślenic nr 5, 6 i 8 i Borzęty.
X – Teatr kamishibai został prezentowany dzieciom w MBP w Myślenicach, 3 szkołach i 4 przedszkolach, wykonanie prac plastycznych przez dzieci i prezentacja legend, wybór 3 najlepszych przedstawień w każdej z placówek.
XI – Finał teatru kamishibai „Myślenickie legendy” w siedzibie MBP. Komisja konkursowa wybrała 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej.

Rezultaty projektu

Projekt umożliwił społeczności lokalnej większą integrację, poznanie nowych form spędzania wolnego czasu i legend różnych kultur. Dzieci zwiększyły swoją wyobraźnię i kreatywność, nauczyły się współpracy, tolerancji i poszanowania odmienności oraz przełamania własnych barier związanych z publicznymi wystąpieniami. Projekt pozwolił na wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej przez wspólne odtwarzanie legend

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były:
– dzieci z przedszkola i szkół podstawowych (284 osób)
– dorośli: nauczyciele, bibliotekarze i rodzice i dziadkowie (49 osób)

Partnerzy w realizacji projektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach
Szkoła Podstawowa w Borzęcie
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Przedszkole nr 5 w Myślenicach
Przedszkole nr 6 w Myślenicach
Przedszkole nr 8 w Myślenicach
Przedszkole w Borzęcie