Mapa strony

Muzyka dobrem łączącym pokolenia

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie orkiestrze zaplecza do dalszego rozwoju. Młodzi ludzie przez realizację projektu realizowali swoje pasje i doskonalili swoje zdolności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w organizowanych przez Orkiestrę okolicznościowych akademiach patriotyczno-religijnych, koncertach. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży otworzyły drogę do zdobywania nowych umiejętności muzycznych oraz rozwijanie dotychczasowych. W ramach projektu odbyły się koncerty:

  • koncert ramach Światowych Dni Młodzieży pod hasłem „Wieczór Narodów” w dniu 14 lipca;
  • koncert na zakończenie IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Kozienickim Parku Krajobrazowym – Kapliczka św. Franciszka w dniu 15 lipca;
  • koncert w ogrodach plebańskich na parafialnych dożynkach w Jedlni w dniu 4 września;
  • koncerty z okazji 98 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w PG w Jastrzębi,  MOK-u w Pionkach i w kościele św. Mikołaja w Jedlni.

Rezultaty projektu

Środki pozyskane w ramach tego projektu przeznaczyliśmy na zakup nowego instrumentu – jest to tuba, do tej pory nasza orkiestra korzystała z wypożyczonego. Zakup instrumentu stworzył nam możliwość rekrutacji nowych adeptów orkiestry i wzbogacił jej artystyczny potencjał, a zainteresowanie naszą orkiestrą wśród
młodzieży szkolnej jest coraz większe. Obecnie orkiestra liczy 25 członków grających w orkiestrze oraz 3 osoby czekające na zakup nowych instrumentów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest całe środowisko lokalne, z którego wywodzi się młodzież orkiestry, sąsiadujące gminy m.in. Jedlnia Letnisko, Jastrzębia oraz miasto Pionki. Ogromną grupą odbiorców byli uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w czasie mszy w kościele św. Mikołaja w Jedlni. Wspaniałymi odbiorcami byli mieszkańcy Zawoi, gdzie młodzież brała udział w warsztatach muzycznych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Jednia. Nieformalną grupą wspierającą projekt byli rodzice dzieci orkiestry Boni Angeli. Parafia św. Mikołaja w Jedlni z x. Januszem Smerdą jako głównym koordynatorem wielu działań orkiestry. Gmina Pionki udzielająca wsparcia finansowego oraz zapewniająca dowóz młodzieży na koncerty i uroczystości.