Mapa strony

Nasze Muzeum wizytówką wsi

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Głównym celem projektu był wzrost aktywności do działania społeczeństwa, zwiększenie integracji mieszkańców poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest teren wokół budynku w którym znajduje się Muzeum Regionalne w Świniarach Starych poprzez wspólne zagospodarowanie przestrzeni zielenią.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas pierwszego spotkania został przedstawiony projekt i omówiono etapy jego realizacji. Spotkanie odbyło się przed budynkiem Muzeum Regionalnym w Świniarach Starych. W ramach projektu przeprowadzone zostały: zwiedzanie ogrodu botaniczno-ornitologicznego w Młodzawie koło Pińczowa „Ogród na rozstajach”, tam zdobyliśmy dodatkowe pomysły na projekt naszego małego ogrodu przed Muzeum, właściciel ogrodu przeprowadził warsztaty jak dbać i pielęgnować ogródki i jak odpowiednio robić prawidłowo nasadzenia. Uczestnicy projektu sami zaprojektowali zagospodarowanie terenu zielenią. Na zakończenie projektu odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest poprawa estetyki terenu wokół budynku Muzeum Regionalnego, do którego przyczyniło się około 100 mieszkańców Świniar Starych i Nowych oraz z okolicznych wiosek. 50 osób uczestniczyło w zwiedzanie ogrodu botaniczno-ornitologicznego w Młodzawach Małych, gdzie zdobyli dodatkowe pomysły na zaprojektowanie ogrodu przed Muzeum oraz zdobyli wiedzę podczas warsztatów jak dbać i pielęgnować ogródki.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Świniar Nowych i Starych oraz okolicznych miejscowości, którzy stanowili grupę około 100 osób. Uczestnikami warsztatów i wyjazdu do ogrodu botaniczno-ornitologicznego w Młodzawie koło Pińczowa „Ogród na rozstajach” były całe rodziny na którą stanowiły dzieci wraz z rodzicami i dziadkami – 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji naszego projektu był samorząd lokalny, lokalni przedsiębiorcy, sołtysi i rada sołecka.