Mapa strony

Mobilny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Ponieważ wierzymy, iż przyrodę można chronić również poprzez pokazywanie jej piękna i zarażanie pasją, celem projektu był wzrost zakresu, skuteczności i atrakcyjności edukacji przyrodniczej w Słubicach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Utworzyliśmy Mobilny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, czyli klasę na powietrzu (namiot, stoliki, tablice, siedziska). W naszym namiocie otworzyliśmy Ptasią Akademię – ornitolog prowadził zajęcia na temat ptaków i ich migracji. Z rozstawionych sieci wyciągaliśmy ptaki, które obrączkowano. Każdy mógł się im przyjrzeć z bardzo bliska. Na specjalnym „Spotkaniu z Przyrodą” opowiedzieliśmy o „Niezwykłych drzewach”, a następnie uczyliśmy w terenie mieszkańców i uczniów rozpoznawania gatunków drzew. Pod naszym okiem gimnazjaliści przygotowali dla dzieci z przedszkola zajęcia o płazach i gadach. Finałem akcji było przeprowadzenie zajęć w jednym z przedszkoli. Poszliśmy z grupą przyrodniczą w teren. Młodzież mogła poznać bliżej otaczającą przyrodę, przyczynić się do jej monitorowania i ochrony.

Rezultaty projektu

Uatrakcyjniliśmy i rozwinęliśmy prowadzoną przez nas edukację przyrodniczą. Nawiązaliśmy pozytywne relacje z uczniami oraz mieszkańcami. Mamy zamiar kontynuować tego typu działania w przyszłości. Dzięki realizacji naszego projektu mieszkańcy Słubic lepiej poznali przyrodę, która ich otacza. Młodzi ludzie mogli wejść w rolę nauczyciela i zobaczyć proces edukacji z drugiej strony. Gimnazjaliści przełamali również barierę kontaktu z małymi dziećmi i strach przed wystąpieniami publicznymi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z przedszkola, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Słubice oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką przyrodniczą.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były lokalne media oraz gimnazja słubickie.