Mapa strony

Mały, Wielki Aktor

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Głównym celem projektu było przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Kopciuszek”. W celu zrealizowania powyższego zadania zorganizowaliśmy warsztaty krawieckie i teatralne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań projektowych odbyło się 8 spotkań warsztatowych krawieckich  2-godzinnych, których efektem było powstanie 9 strojów teatralnych oraz 6 spotkań warsztatów teatralnych 2-godzinnych, których efektem był spektakl teatralny, wystawiany na terenie gminy Iława i poza nią.

Rezultaty projektu

W wyniku warsztatów krawieckich powstało 9 sztuk strojów teatralnych, a w wyniku warsztatów teatralnych powstała sztuka teatralna pt. „Kopciuszek”. Publiczność wystawianego spektaklu teatralnego to około 20 000 osób. Korzyści niematerialne: aktywizacja społeczna i kulturalna społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i dorosłych; przekazanie pozytywnego wzoru do naśladowania mieszkańcom z innych miejscowości gminy Iława; zintegrowanie się społeczeństwa lokalnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: dzieci i dorośli z obszaru Sołectwa Laseczno i okolic – 20 osób; publiczność wystawianego spektaklu teatralnego – mieszkańcy gminy Iława i powiatu iławskiego (do 20 000 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami wnioskodawcy były następujące podmioty: Ochotnicza Straż Pożarna w Lasecznie (prace wspomagające przygotowanie dekoracji), Rada Sołecka wsi Laseczno (współpraca merytoryczna), Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (użyczenie sali wiejskiej), Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie (wsparcie merytoryczne).