Mapa strony

„Magia baroku” utrwalona na płótnie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Stworzenie wspólnej płaszczyzny na polu działań plastycznych dla artystów i amatorów. Działania plenerowe wokół zabytkowego pałacu to głębsze utożsamianie się społeczności lokalnej z historią regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Otwarty plener malarski: grupa realizatorów (artyści malarze) i zaproszeni do malowania przypadkowi uczestnicy imprezy, ubrani w stroje malarzy z epoki rozstawieni na terenie parku wokół pałacu tworzyli żywą scenografię imprezy. Pod okiem profesjonalistów tworzono obrazy o tematyce związanej z pałacem i strojami barkowymi. W roli modeli wystąpili w strojach mieszkańcy wsi Siemczyno.

Rezultaty projektu

  1. Powstały obrazy w dużych formatach w ilości 6 szt.
  2. Integracja środowiska artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych – 50 osób.
  3. Popularyzacja wiedzy o kulturze baroku, o malarstwie i architekturze tego okresu na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Siemczynie wśród mieszkańców Pojezierza Drawskiego i turystów – ok. 1000 osób.
  4. Podniesienie jakości działań twórczych, w tym umiejętności związanej z malarstwem sztalugowym wśród uczestników pleneru.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami była głównie młodzież i dorośli, mieszkańcy Pojezierza Drawskiego oraz turyści przybywający na festyn historyczno-artystyczny pod nazwą „Henrykowskie Dni w Siemczynie”. Odbiorcy bezpośredni – 50 osób, odbiorcy pośredni – 800 osób. Wystawa poplenerowa na terenie Pałacu Siemczyno w Galerii – 1000 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Firma Pałac Siemczyno