Mapa strony

„M jak Mydło” – z różą w tle

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem jest kultywowanie tradycji poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych. Integracja społeczeństwa poprzez tworzenia „małych dzieł sztuki” – warsztaty mydlarskie w różnej formie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Uczestnicy warsztatów rękodzielniczych poprzez udział w projekcie nabyli umiejętności wyrobu małych dzieł sztuki. W czasie trwanie projektu wykonano 100 mydełek promocyjnych, przeprowadzono 10-dniowe warsztaty mydlarskie, zakupiono 10 pergoli drewnianych wraz z krzewami różanymi. Pregole umieszczono na terenie sołectwa Przybrda. Warsztaty zintegrowały społeczeństwo, mieszkańców, dzieci i młodzież poprzez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych. Warsztaty miały także pokazać, w jaki sposób należy dbać o swoje zdrowie – tu o wszystkich aspektach opowiadała kosmetolog, nakierowując uczestników na właściwe tory pielęgnacji skóry i ciała poprzez zastosowanie ziół, olejków eterycznych, baz mydlarskich i glicerynowych.

Rezultaty projektu

 • umiejętność przygotowania rzeczy własnego wyrobu;
 • integracja międzypokoleniowa;
 • wzmocnienie więzi społecznych;
 • przeprowadzenie 10 dniowych warsztatów;
 • promocja produktu lokalnego;
 • estetyzacja miejscowości poprzez montaż 10 pergoli różnych;
 • zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;
 • wykonanie 100 mydełek promocyjnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są bezpośrednio mieszkańcy Sołectwa Przybrda.
Mieszkańcy sołectwa Przybrda w liczbach:

 • osoby starsze 25 -90 lat – 230 osób;
 • młodzież 13-25 lat – 58 osób;
 • dzieci w wieku 0-13 lat – 80 osób;
 • mieszkańcy okolicznych wsi Biała, Świerszczewo, Drzonowo;
 • dzieci ze szkoły podstawowej w Drzonowie – 35 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Biały Bór Lokalni przedsiębiorcy;
 • Radny Rady Miejskiej w Białym Borze;
 • Rada Sołecka Sołectwa Przybrda;
 • Kosmetolog, kosmetyczka.