Mapa strony

Ludzie z kijami

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Pielęgnowanie lokalnej gwary oraz lokalnej twórczości literackiej, a także poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • piesze wędrówki po terenie Gminy Istebna,
 • gromadzenie archiwalnych nagrań lokalnych twórców literackich,
 • wspólne odczytywanie lokalnej poezji,
 • spotkanie z Janem Proboszem – wnukiem poety Jana Probosza,
 • organizacja gwarowego konkursu recytatorskiego,
 • wspólne słuchanie muzyki regionalnej,
 • tańce przy muzyce regionalnej i tanecznej.

Rezultaty projektu

 • pozyskanie sprzętu audio,
 • wzrost liczby członków Stowarzyszenia – 14 osób,
 • wzrost liczby sympatyków Stowarzyszenia – około 60 osób,
 • wzrost świadomości uczestników spotkań na temat lokalnej twórczości literackiej.

Odbiorcy projektu

 • członkowie i sympatycy Stowarzyszenia,
 • seniorzy z Gminy Istebna wraz z rodzinami.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
 • Nadleśnictwo Wisła
 • Internetowe Radio Istebna
 • Parafie w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
 • Biuro Rachunkowe BEMA