Mapa strony

Lepiej wiedzieć wcześniej

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba i Baranów Sandomierski poprzez realizację badań profilaktycznych w Ślęzakach i Tarnowskiej Woli.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Lepiej wiedzieć wcześniej” zrealizowaliśmy następujące działania:

  1. Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców sołectw Tarnowska Wola i Ślęzaki. Z badań skorzystało 64 osoby w Tarnowskiej Woli i 85 w Ślęzakach. Łącznie badaniami objęto 149 osób.
  2. Doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do skutecznego działania poprzez zakup komputera z monitorem i drukarki.
  3. Zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Sanoka dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 20 osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, w tym szczególnie osoby zaangażowane w realizację projektu. W trakcie wyjazdu w ramach działań integracyjnych zwiedziliśmy min. Skansen w Sanoku.

Rezultaty projektu

Osiągnięto następujące rezultaty:

  • w badaniach profilaktycznych udział wzięło 149 osób;
  • zrealizowano dwa ogólnodostępne badania profilaktyczne;
  • zrealizowano jeden wyjazd edukacyjno-integracyjny dla członków Stowarzyszenia;
  • 20 osób wzięło udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym;
  • zakupiono 1 zestaw komputerowy z drukarką;
  • przygotowano plakaty informacyjne w ilości 70 sztuk.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectw Tarnowska Wola (Gmina Nowa Dęba) i Ślęzaki (Baranów Sandomierski). Łącznie w badaniach udział wzięło 149 osób, jednak oddziaływanie projektu było szersze, obejmując też rodziny i znajomych tych osób. Odbiorcami projektu byli członkowie Stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia i organizację wyjazdu edukacyjno-integracyjnego.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt realizowany był we współpracy z Gminami Nowa Dęba i Baranów Sandomierski oraz sołtysami miejscowości. Współpraca obejmowała udostępnienie sal do przeprowadzenia badań oraz promocję działań w społecznościach poszczególnych miejscowości. Ponadto w promocję projektu zaangażowane zostały parafie w miejscowościach Ślęzaki i Tarnowska Wola (ogłoszenia parafialne informujące o badaniach).