Mapa strony

Kwiaty nie tylko w bukietach

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

W Projekcie „Kwiaty nie tylko w bukietach” został zrealizowany cel: integracja i zachęcenie osób dorosłych do „wyjścia z domu” i aktywnego włączenia się w działania kulturalne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu „Kwiaty nie tylko w bukietach” zostały zorganizowane w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim nowatorskie warsztaty florystyczne oraz prezentacja florystyczna i wykład pt.”Kwiaty jadalne”. Spotkania te były prowadzone przez Mistrza Florystyki w kategorii seniorów Łukasza Wierzbińskiego.
Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznania się i zintegrowania między sobą, nauczyli się czegoś nowego, poznali ciekawe, kreatywne sposoby i techniki florystyczne, a także poznali różne sposoby i możliwości wykorzystania kwiatów. Każdy wykonywał indywidualnie swoje prace, stosując się do uwag i rad udzielanych przez prowadzących. Na zakończenie każdych warsztatów zostały sfotografowane wszystkie wykonane przez uczestników prace i zaprezentowane na stronach internetowych.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu „Kwiaty nie tylko w bukietach” zostały osiągnięte efekty:

  • odbyły się w 2 nowe rodzaje warsztatów florystycznych dla 53 osób;
  • odbył się pokaz florystyczny połączony z wykładem pt. „Kwiaty jadalne” dla 40 osób;
  • powstało 79 prac florystycznych.

Uczestnicy:

  • zdobyli nową wiedzę i umiejętności z dziedziny florystyki;
  • rozwinęli się artystycznie, co wpłynie na ich rozwój osobisty;
  • zmobilizowali się do „wyjścia z domu” i oderwania od codziennych obowiązków.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Kalisz Pomorski, osoby dorosłe, które większość czasu spędzają na obowiązkach domowych, pracując zawodowo bądź opiekując się dziećmi.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim