Mapa strony

Kawowe miganie

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Chcieliśmy, by głusi żyli z wszystkimi, a nie obok – udało nam się pokazać, że „głuchy też potrafi”, a jego umiejętności, wiedza, zdolności i aktywność są wykorzystane w działaniach lokalnej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano cykl comiesięcznych warsztatów edukacyjnych (5 zajęć x 20 osób głuchych+ zaproszeni goście – łącznie 115 osób), połączonych z nauką przygotowania kawowych specjałów, nauką obsługi ekspresu do kawy. Były one formą rozwoju osobistego głuchych połączoną z zabawą, nauką i przyjemnością.
Warsztaty:

  1. Moje zdrowie-Skąd się wzięła kawa, jej pozytywne i negatywne właściwości, spotkanie z dietetykiem.
  2. Szukam pracy z kawą capucino – piszemy CV – spotkanie z doradcą zawodowym.
  3. Pierwsza pomoc z kawą espresso – praktyczny pokaz i ćwiczenia z instruktorem.
  4. Dzień Głuchych z kawą Caffe Latte – prezentacja – Międzynarodowy Dzień Głuchych – początki szkolnictwa głuchych, system opieki.
  5. Ozdoby choinkowe i konkurs z małą czarną – warsztaty z instruktorem – nauka robienia ozdób choinkowych, konkurs.

Rezultaty projektu

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, ekspres do kawy okazał się strzałem w dziesiątkę, jest to zakup na długie lata, gdzie wspólne picie kawy ułatwia komunikację, przeciwdziała lękowi przed współpracą z innymi osobami. Szkolenia i warsztaty integrowały głuchych ze środowiskiem lokalnym, głusi chcą działać i czekają na następne zajęcia. Staliśmy się znani na Facebooku, a informacje na OX.pl miały dużą ilość, odsłon np. pierwsza pomoc – 595, ozdoby choinkowe – 637, dzieła artystyczne – 398.

Odbiorcy projektu

Wiodąca grupa odbiorców: osoby niepełnosprawne w różnym wieku wraz z rodzinami, z przewagą seniorów. Przewidywano udział 20 osób na jednych zajęciach – przy czym w kolejnych zajęciach mogły brać udział inne osoby głuche. Łącznie wzięło udział w zajęciach 115 osób. Na zajęcia wraz z rodzicami przyjeżdżały dzieci – stąd konieczność zapewnienia im miejsca do zabawy i zajęć oraz zabawek.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie – bezpłatny lokal.