Mapa strony

Inwazja eko-mocy. Współodpowiedzialnie tworzymy i dbamy

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Celem była poprawa wizerunku, zagospodarowanie zielenią miejsc rekreacji i integracji w Strzelcach Małych i Wielkich oraz upowszechnienie świadomości ekologicznej wśród 30 najmłodszych mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Eko-warsztaty dla dzieci: „Magiczna Trójka 3R”- tematem zajęć było właściwe postępowanie z odpadami, zawarte w skrócie 3R: Reduce, Reuse, Recycle (ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj) i wykonanie portfela z kartonika po mleku lub breloka z korka po winie. Posadzenie drzew, krzewów, budowa skalniaka, postawienie ozdobnych donic i koszy na śmieci z opon, montaż ścieżki zmysłów z naturalnymi fakturami, montaż ławostołu z zadaszeniem. Wyjazd do Leśnictwa Karzec: spacer ciężką edukacyjną „Gatunki Drzew Leśnych”, pogadanka z leśnikiem o roli drzew, piknik ekologiczny z eko konkurencjami. Posprzątanie miejsc nagminnie zaśmiecanych i montaż tabliczek z hasłami ekologicznymi. Warsztaty dla kobiet „Naturalne kosmetyki”-wykorzystanie naturalnych kosmetyków dostępnych w domu.

Rezultaty projektu

  • estetyczny wygląd miejsc rekreacji;
  • wzmocnienie współpracy mieszkańców;
  • integracja międzypokoleniowa, nowe znajomości;
  • zmiana sposobu spędzania czasu przez dziec i oderwanie od ekranów, przekonanie do aktywnego czy kreatywnego wypoczynku;
  • korzystanie z placów zabaw, parków, spacerów po lesie, zabawy plastyczne z wykorzystaniem odpadów;
  • poszerzenie świadomości ekologicznej, wyrobienie nawyku dbania o swoje miejscowości, zwracanie uwagi na śmiecenie, pielęgnowanie posadzonych roślin.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy to mieszkańcy Strzelec Wielkich i Strzelec Małych, w tym dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. W warsztatach ekologicznych uczestniczyło 30 dzieci od 6-10 lat.W warsztatach „Naturalne kosmetyki” 20 pań. W pikniku w Karcu wzięło udział 50 osób – dzieci z opiekunami. W eko-działania włączyły się dzieci i młodzież od 9 do 15 lat:, ok. 30 dzieci i 30 osób dorosłych z obu miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Nadleśnictwo Piaski
  • Przedszkole Samorządowe : Oddział Integracyjny w Strzelcach Wielkich.
  • Sołtys wsi Strzelce Małe.
  • Sołtys wsi Strzelce Wielkie