Mapa strony

Historia Szkoły w Szewnicy

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Głównym celem projektu było szerzenie wiedzy na temat lokalnej historii oraz nauka współpracy ludzi w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu chcieliśmy pokazać, że działanie i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego łączy pokolenia i daje pozytywne efekty na wielu polach. W projekt zaangażowały się osoby w różnej kategorii wiekowej poprzez przygotowanie występów przez dzieci szkolne, przygotowanie prezentacji „Historii Szkoły w Szewnicy” i jej prowadzenie przez młodzież, występy artystyczne, taniec i śpiew wykonane przez grupę uczestników 35+. Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie sali historycznej, w której wystawiono eksponaty z czasów ubiegłego stulecia. Dla osób dorosłych była to możliwość powspominania „starych czasów”, a dla młodzieży szkolnej – ciekawa lekcja historii.

Rezultaty projektu

Przygotowanie uroczystości „Historia szkoły w Szewnicy” połączonej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej było ogromnym wyzwaniem dla osób z Rady Rodziców PSP w Szewnicy i Grupy Nieformalnej, ale zakończyło się ogromnym sukcesem. Wspólne spotkania współorganizatorów oraz osób biorących udział w przygotowaniach uroczystość dały nam informację, że jeśli człowiek chce, to dzięki współpracy może zrealizować zamierzony cel, nawet w tak małych miejscowościach, jak nasza. Nam się to udało.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: byli i obecni nauczyciele i pracownicy administracyjni PSP w Szewnicy, byli i obecni uczniowie PSP w Szewnicy, władze Gminy Jadów, Dyrektorzy Szkół Gminy Jadów, byli i obecni księża pracujący w naszej Parafii, zaproszeni goście, darczyńcy, mieszkańcy Szewnicy, Sitnego, Dębego Małego, Wężówki, Wyrobek oraz sami organizatorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: PSP w Szewnicy przez udostępnienie nam pomieszczeń, Gminny Ośrodek Kultury poprzez udostępnienie nam sceny, firmy: Bogdana Sadowskiego, Jarosława Matuszewskiego, Wiesława Olszewskiego, które wykonały prace związane z transportem, złożeniem i rozłożeniem sceny bez wynagrodzenia oraz darczyńcy (zarówno osoby indywidualne, jak i firmy).