Mapa strony

Harcerze na start

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Celem naszego projektu było zwiększenie kompetencji społecznych harcerzy poprzez uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty zajęć.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu harcerze:

  1. Wzięli udział w dwudniowym jubileuszowym XV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Zakrzewie.
  2. Przygotowali wystawę prac plastycznych na temat „Moja harcerska przygoda” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach.
  3. Zaprezentowali pokaz pląsów i piosenek harcerskich w trakcie Festynu Rodzinnego, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach.
  4. Zorganizowali dwudniowy biwak harcerski z okazji 10-lecia Drużyny harcerskiej im. „Jana Pawła II” w dniach 16 – 17 września 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej.
  5. Dnia 01 października 2016 r. uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest nabycie nowych umiejętności i zwiększenie umiejętności takich, jak: organizowanie biwaku, gier terenowych, rozpalanie ogniska, udzielanie pierwszej pomocy, strzelanie z broni sportowej. Integracja z drużyną „Szare sowy” i starszym pokoleniem harcerzy. Podniesienie znaczenia harcerstwa w lokalnym środowisku poprzez: udział w uroczystościach lokalnych, twórcze i ciekawe organizowanie czasu wolnego w formie biwaków, wycieczek. Propagowanie właściwych postaw wśród uczniów szkół.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli harcerze: z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach, z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach oraz drużyna „Szare sowy” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, instruktorzy zrzeszeni w stowarzyszeniu „Koło Przyjaciół Harcerstwa” w Białobrzegach oraz rodzice i uczniowie tych szkół.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszym partnerem w realizacji tego projektu było stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Harcerstwa” w Białobrzegach.