Mapa strony

Gotujmy razem w Grocholubiu

Logotyp Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Cel projektu

Celem projektu było aktywizowanie i integracja społeczności wsi Grocholub oraz mieszkańców gminy i regionu LGD, zachęcenie do podejmowania wspólnych działań, wzbudzenie tradycji gotowania grochówki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały podjęte i wykonane następujące działania:

 1. Zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe. Podczas spotkania panie ze starszego i młodszego pokolenia wymieniały się przepisami, które zostały spisane i utrwalone przez wolontariuszy.
 2. Zorganizowano imprezę plenerową z konkursem gotowania grochówki, w którym wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących każde sołectwo gminy Walce. Wszystkie aspekty konkursowego zadania zostały określone w opracowanym przez wolontariuszy Regulaminie konkursu, w którym oceniała Komisja. Drużyny zostały nagrodzone zakupionymi ze środków dotacji kociołkami.
 3. Przeprowadzono działania promocyjne projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to: pogłębienie integracji mieszkańców wsi Grocholub oraz gminy Walce, zaktywizowanie mieszkańców Grocholubia, promocja miejscowości. Poprawiła się komunikacja i współpraca międzypokoleniowa. Mieszkańcy nauczyli się współpracy oraz nabyli umiejętność organizacji imprez plenerowych. Działania projektu pogłębiły świadomość lokalnej historii i tożsamości mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: mieszkańcy wsi Grocholub, mieszkańcy gminy Walce, goście-turyści spoza gminy, odbiorcy internetowi.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

 • miejscowi przedsiębiorcy: firma Multiserwis Sp. z o.o.,
 • członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocholubiu,
 • Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Brożcu,
 • Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brożcu,
 • media (prasa, radio, telewizja),
 • Urząd Gminy w Walcach,
 • mieszkańcy – wolontariusze ze wsi Grocholub,
 • sołtysi z gminy Walce.