Mapa strony

Gmina Żukowice w obiektywie

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Projekt miał na celu zachęcić mieszkańców do integracji, wzmocnienia tożsamości regionalnej oraz międzypokoleniowej współpracy w celu tworzenia materiału promocyjnego gminy w formie gminnego portfolio.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, których efektem był wybór miejsc do sfotografowania z lotu ptaka przy użyciu drona.

Równolegle do prowadzonych działań mających na celu stworzenie materiałów promocyjnych gminy w ramach projektu we wrześniu został zorganizowany konkurs fotograficzny dla młodzieży z terenu Gminy Żukowice, zachęcający do uchwycenia najciekawszych ich zdaniem miejsc.

Podsumowaniem kilkumiesięcznego zaangażowania lokalnej społeczności był zorganizowany wernisaż zdjęć, na którym zostały zaprezentowane fotografie ukazujące wybrane przez mieszkańców miejsca i obiekty z lotu ptaka oraz zdjęcia zrobione przez dzieci w konkursie fotograficznym i ich spojrzenie na uroki gminy Żukowice. Zdjęcia z wernisażu zostały zamieszczone w portfolio gminnym.

Rezultaty projektu

REZULTATY TWARDE:

  • portfolio gminy
  • wywołany 25 szt. zdjęć w formacie A3
  • zorganizowany wernisaż zdjęć „Gmina Żukowice w obiektywie”
  • grupa wolontariuszy – 10 osób

REZULTATY MIĘKKIE:

  • integracja mieszkańców
  • wzmocnienie tożsamości regionalnej
  • odbudowa więzi wspólnotowych
  • promocja gminy
  • zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne
  • zapewnienie uczestnikom projektu spędzenia wolnego czasu w sposób pożyteczny, twórczy i kulturalny

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Żukowice, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żukowice

Partnerzy w realizacji projektu

Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi, Urząd Gminy Żukowice, Fundacja Porozumienie wzgórz Dalkowskich