Mapa strony

Folkowe integrowanie

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

To projekt skierowany do osób zagrożonych izolacją społeczną. Pragnęliśmy zachęcić te osoby do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i dać im okazję, by pomimo własnej niepełnosprawności POMOGŁY INNYM.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poprowadziliśmy cykl warsztatów skierowanych do dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Trójwsi. Warsztaty ceramiczne oraz muzyczno-teatralne z elementami folkloru, których podstawą była muzyka ludowa, tradycja i kultura naszego regionu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zaangażowaliśmy uczestników projektu do realizacji siebie na scenie wykorzystując potencjał jakim jest gwara, strój regionalny, pieśni, tańce i poczucie tożsamości z regionem, by przygotować występ. Profesjonalny zespół instruktorów: etnolodzy prowadzący zespół regionalny, artyści odpowiedzialni za aranżację sceniczną i przygotowanie podarunków, znani muzycy odpowiedzialni za oprawę muzyczną i pieczę nad całością sprawujący znany multiinstrumentalista – Józef Broda – to sprawiło, że projekt okazał się wyjątkowy i efektowny.

Rezultaty projektu

  • podopieczni doskonale realizują się w kulturze ludowej, chcą do niej sięgać, mówić gwarą, zakładać regionalne stroje;
  • przygotowanie inscenizacji pt. „Downo Wilija” i przedstawienie jej na przedświątecznych spotkaniach podsumowujących dla seniorów i uczniów szkoły podstawowej było okazją zaprezentowania owoców pracy i promocji programu;
  • duże grono odbiorców, którzy wzięli udział w spotkaniach.

Odbiorcy projektu

  • dorosłe osoby niepełnosprawne z terenu Trójwsi (udział w warsztatach, w inscenizacji, w przygotowaniu ceramicznych serc – upominki rozdawane na przedświątecznych spotkaniach podsumowujących);
  • seniorzy i osoby samotne, które również narażone są na izolację społeczną miały możliwość wyjść z domu i wziąć udział w uroczystym przedświątecznym spotkaniu;
  • uczniowie, by budować pozytywne relacje.

Partnerzy w realizacji projektu

Realizacja projektu „FOLKOWE INTEGROWANIE” to inicjatywa, która mogła być realizowana dzięki dofinansowaniu z Programu Działaj Lokalnie. Wsparcie Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz gmin: Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczowa, Strumień, Ustroń, Wisła było dla nas bardzo ważne. Mobilizowało nas by rzetelnie i dobrze wywiązać się z zobowiązań.