Mapa strony

Fabryka Wrażeń

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Zrealizowany projekt przyczynił się do zacieśnienia więzi społecznych oraz integracji międzypokoleniowej mieszkańców Nowego Miasteczka w różnym wieku i bez względu na płeć.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • promocja projektu;
 • nabór i rekrutacja uczestników projektu;
 • zaadaptowano pomieszczenia na '”Fabrykę Wrażeń”;
 • przeprowadzono cykl spotkań pn. „Z pamiętnika Babci i Dziadka”;
 • przeprowadzono warsztaty integracyjne – '”Zgrany Team”;
 • przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne „Rzut kostką”;
  zorganizowano Quiz „Wiem i powiem”, którego uczestnikami byli mieszkańcy Nowego Miasteczka.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące efekty:

 • zintegrowano mieszkańców Nowego Miasteczka przy organizowaniu i realizacji projektu;
 • u 70 % dziadków wzrosło poczucie potrzeby istnienia u innych;
 • u 90 % osób poprawiły się relacje dziadek-wnuk.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Nowego Miasteczka. Grupę odbiorców bezpośrednich stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat oraz dziadkowie i babcie, natomiast grupę odbiorców pośrednich stanowili wszyscy mieszkańcy Nowego Miasteczka, bez względu na status społeczny i płeć.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka
 • Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
 • GOK Nowe Miasteczko
 • OPS w Nowym Miasteczku