Mapa strony

Dretyń w różach

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Projekt „Dretyń w różach” polegał na posadzeniu 100 krzewów róż w celu upiększenia wsi. Integrował mieszkańców we wspólnych działaniach na warsztatach kulinarnych i zdobienia techniką decoupage.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Posadzono 100 krzewów róż, m.in. wzdłuż drogi krajowej, przy szkole i na osiedlu bloków. W siedzibie nadleśnictwa zorganizowaliśmy pokaz prezentacji o ogrodach. Oprócz tego róże były nagrodą w konkursie na najładniejszy ogród. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne – przyrządzanie potraw z warzyw i owoców aby poprawić nawyki żywieniowe. Na warsztatach zdobienia techniką decoupage wykorzystywaliśmy motywy roślinne, w tym róże, do wyrobu m. in biżuterii i upominków. W zajęciach uczestniczyły dzieci. Podczas realizacji projektu uczestnicy bardzo chętnie wykonywali wszystkie prace. Potrawy przygotowane na warsztatach wykorzystaliśmy podczas imprezy andrzejkowej dla seniorów. Projekt był opisywany w lokalnej prasie. Działania związane z projektem przyczyniły się do integracji mieszkańców.

Rezultaty projektu

Posadzono 100 krzewów róż w 5 miejscach we wsi. Zorganizowano 2-dniowe warsztaty kulinarne dla 20 osób, a po nich imprezę andrzejkową dla 40 osób. Zorganizowano 2-dniowe warsztaty decoupage dla 20 osób. Zorganizowano jesienny festyn ogrodniczy dla ok. 200 osób. Niewymiernym rezultatem jest wzrost świadomości ekologicznej i prozdrowotnej wśród mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Dretyna (ok. 1000 osób), uczestnicy prac ogrodowych (10 osób), uczestnicy warsztatów kulinarnych (20 osób – dorośli), uczestnicy warsztatów decoupage (20 osób – dzieci i młodzież), uczestnicy festynu – 200 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

OSP w Dretyniu – użyczyła pomieszczenie remizy na zajęcia warsztatowe, Nadleśnictwo Dretyń użyczyło świetlicy na prezentację, sołtys i Rada Solecka uczestniczyli w realizacji projektu, Prasa lokalna informowała o naszych poczynaniach na łamach Tygodnika Miasteckiego i Głosu Pomorza.