Mapa strony

W Drawsku i z gliny ulepią

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu był rozwój inicjatyw na rzecz aktywności i integracji środowisk osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał przede wszystkim na prowadzeniu integracyjnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych (dla wszystkich chętnych) w pracowni ceramicznej w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskiem. Program zajęć obejmował zapoznanie się z historią lepienia z gliny i ceramiki, technikami lepienia, przygotowanie projektu, wykonanie pracy. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez wykwalifikowanych instruktorów ceramiki przy współudziale pedagogów z Dziennego Domu Samopomocy. Towarzyszyli oni podczas całych zajęć, zwracając uwagę na zachowanie uczestników oraz reagując na nie w fachowy sposób. Przed zajęciami prowadzone były także zajęcia zapoznawcze. Na koniec zajęć zorganizowano wystawę wspólnych prac w SP Drawsko Pomorskie.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu:

  • 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie uzyskało szerszy dostęp do oferty kulturalnej;
  • podczas spotkań integracyjno-edukacyjnych 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie podniosło poziom swojej wiedzy na temat ceramiki;
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie nabyły nowe umiejętności i rozwinęły swoje talenty poprzez kontakt z instruktorami;
  • wzrosła integracja środowisk osób pełnoprawnych i niepełnosprawnych poprzez wspólne działanie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu było 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie, które z powodu barier społecznych i ograniczeń finansowych nie mają możliwości rozwoju kulturalnego. Odbiorcami były także osoby z terenu miasta i gminy zainteresowane działaniami realizowanymi w projekcie – około 20 osób. Razem ok. 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim, która użyczyła pracowni ceramicznej oraz Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim.