Mapa strony

Dobre mikrofony – każdy zadowolony!

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie bazy sprzętowej umożliwiającej profesjonalne nagłośnienie zespołów śpiewaczych, a przez to podniesienie atrakcyjności wielu wydarzeń kulturalnych w gminie Strumień.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania rozpoczęły całodniowe warsztaty muzyczne Chóru „Lutnia”, kontynuowane cotygodniowymi próbami i przypieczętowane występem z repertuarem o tematyce patriotycznej podczas uroczystej gali wręczenia laurów Złotej i Srebrnej Cieszynianki w Cieszynie. Dodatkowo, po zakupieniu mikrofonów, uświetniono nimi pięć wybranych wydarzeń kulturalnych, w trakcie których nagłośniono występujące zespoły śpiewacze. Użycie mikrofonów umożliwiło zorganizowanie w.w wydarzeń na dużo wyższym poziomie, na eksponowanie śpiewu wokalnego, chóralnego w innym, lepszym świetle.

Rezultaty projektu

Rezultatem jest zorganizowanie całodniowych warsztatów, 11 prób muzycznych Chóru „Lutnia”, z których każdorazowo korzystała grupa 20-30 chórzystów. Podsumowaniem prób było wykonanie repertuaru o tematyce patriotycznej podczas gali wręczania laurów Złotej i Srebrnej Cieszynianki w Cieszynie. Ponadto zakupiono 4 profesjonalne mikrofony wykorzystywane do nagłośnienia amatorskich (ale też zawodowych) grup śpiewaczych. Wykorzystano je do podniesienia prestiżu pięciu wybranych wydarzeń kulturalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli członkowie Chóru „Lutnia”, Zespołu Regionalnego „Strumień”, pozostali wykonawcy: przedszkolaki, uczniowie, lokalne grupy artystyczne. Zakupione mikrofony podniosły prestiż pięciu wybranych wydarzeń kulturalnych oraz będą służyć społeczności lokalnej w kolejnych latach. Liczba odbiorców mogła sięgnąć nawet 850 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, który bezpłatnie udostępnił pomieszczenia na przeprowadzenie warsztatów i prób oraz sfinansował część kosztów instruktora-dyrygenta, co stanowiło niefinansowy wkład własny Towarzystwa. Był również organizatorem wydarzeń kulturalnych, podczas których zakupionymi mikrofonami nagłośniono wokalne występy artystów.