Mapa strony

Decoupage w krainie wyobraźni

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Cel projektu: wzrost współdziałania 24 dzieci i 24 os. dorosłych z miejscowości Chrusty, Krajęcin i Malankowo w okresie od 15 czerwca do 15 września 2016 r.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie projektu zrealizowaliśmy 3 warsztaty decoupage dla 24 dzieci oraz 3 warsztaty dla 24 dorosłych z Chrust, Krajęcina i Malankowa. Zajęcia poprowadziła lokalna artystka. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy przy ognisku piknik pt. „Podwórko wyobraźni” dla 3 sołectw, przed świetlicą w Krajęcinie. Zajęcia poprowadził profesjonalny opowiadacz bajek. W programie były: Bajkopodróże – przedstawienia inspirowane bajkami z różnych części świata; Wyspa Bajkowych Skarbów – budowanie budowli z miliona klocków MuBaBaO- wymyśliliśmy miejsca, gdzie ukryty jest skarb, kto go ukrył, jak jest zabezpieczony, a następnie stworzyliśmy opowieści do danej budowli; Kraina Bajkostworów – zabawy ruchowe z miękkimi wypychankami różnej wielkości (do 4 m); Papierobajki – warsztaty ilustracji i książeczek przestrzennych.

Rezultaty projektu

Efekty projektu:

  • łącznie uczestniczyło 24 dzieci;
  • łącznie uczestniczyły 24 os. dorosłe;
  • przeprowadzone zostały 3 warsztaty decoupage dla 24 dzieci;
  • przeprowadzone zostały 3 warsztaty decoupage dla 24 dorosłych;
  • przeprowadzony został 1 piknik na zakończenie projektu z udziałem opowiadacza bajek, w którym wzięło udział 60 osób.

Odbiorcy projektu

Zajęcia decoupage skierowane były do dwóch grup wiekowych, czyli dzieci 6-12 lat w liczbie 24 osób oraz ich rodziców i dziadków w wieku 25-65 lat w liczbie ok. 24 osób. Natomiast w pikniku na zakończenie projektu uczestniczyli mieszkańcy Chrust, Krajęcina i Malankowa w liczbie ok. 60 osób (dzieci i dorosłych).

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Lisewie użyczył nam sal do przeprowadzenia warsztatów oraz materiałów biurowych niezbędnych do wykonania zadania. LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję udzielała wsparcia merytorycznego.