Mapa strony

Czytelnia: tutaj się nie nudzisz

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Stworzenie wizerunku biblioteki jako miejsca spotkań i wykorzystanie potencjału Czytelni, dodatkowo zapewnienie warunków do rozwoju osobistego. Wypracowanie modelu spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działaniem priorytetowym dla naszej grupy nieformalnej było zapewnienie darmowej i atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w Czytelni. Z projektu zakupiliśmy atrakcyjne i kosztowne gry planszowe na „Popołudnia z planszówkami”. Zajęcia z podstaw języków klasycznych były formą działania dedykowaną dorosłym i młodzieży szkolnej. „EKO wakacje z Biblioteką” były to warsztaty wakacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Zakup specjalnego papieru oraz nowych bajek do teatrzyku kamishibai umożliwił nam przeprowadzenie warsztatów tworzenia bajek. Do przeprowadzenia naszych działań zakupiliśmy ze środków programowych również flipchart, materiały papiernicze i biurowe oraz poczęstunek na zajęcia.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu Czytelnia stała się miejscem spotkań mieszkańców. Atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przyciągnęły nowe osoby do naszej placówki. Osoby zaangażowane w projekt wykazały się wieloma zdolnościami i zajmowały się aktywnościami wykraczającymi poza ich dotychczasowe obowiązki pracownicze. Zapoznaliśmy dzieci z nowymi formami opowiadania i tworzenia bajek, z którymi nie miały wcześniej styczności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli zarówno mieszkańcy, dzieci wraz z opiekunami, jak i turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej