Mapa strony

Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał – edukacja dla bezpieczeństwa

Cel projektu

Celem głównym projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z bezpiecznym zachowaniem zarówno jako
uczestników pieszych ruchu drogowego jak i pasażerów w samochodzie oraz podczas prac w rolnictwie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano działania profilaktyczne prezentujące bezpieczne postawy uczestników ruchu drogowego oraz podczas prac w rolnictwie. Uczestnikom projektu udostępnione zostały symulatory dachowania, zderzeń, alkogogle. W szkołach zorganizowane zostały warsztaty realizujące główny cel projektu, zakończone konkursami wiedzy z nagrodami. W projekcie uczestniczyło ponad 90 osób.

Rezultaty projektu

Większa świadomość zagrożeń płynących z niezachowywania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rolnictwie oraz zagrożeń płynących ze stosowania środków odurzających.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska (dorośli 20 osób, młodzież 20 osób, dzieci 50 osób)

Partnerzy w realizacji projektu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Komarówka Podlaska