Mapa strony

Cisownickie Rymy

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Prezentacja i promowanie cisownickich poetów, wydanie tomiku wierszy „Cisownickie Rymy”, aktywizacja mieszkańców Cisownicy do twórczości poetyckiej, wzbudzanie zamiłowania do małej ojczyzny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Przygotowano i opracowano plan działań, dokumenty, umowy, itp.
  2. Zorganizowano Święto Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, podczas którego przeprowadzono konkurs pisania fraszek- „Jak sie żyje w mojij dziedzinie”.
  3. Uczestniczono w Dożynkach Gminnych w Goleszowie, gdzie kontynuowano konkurs pisania fraszek.
  4. Zorganizowano „Ognisko Poetyckie” przy Izbie Pamięci Jury Gajdzicy – zaprezentowano wiersze poświęcone pracy chłopskiego bibliofila Jury Gajdzicy.
  5. Przeprowadzono warsztaty literackie dla dzieći i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy i Gimnazjum w Goleszowie.
  6. Przygotowano i wydrukowano kartki pocztowe promujące naszą wieś i stowarzyszenie.
  7. Drukowano i zaprezentowano tomik poezji „Cisownickie rymy”.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy Cisownicy zostali zachęceni do obcowania z poezją. Poprzez zorganizowanie konkursów pisania fraszek i „Ogniska poetyckiego” mogli próbować sił twórczych i odkrywać swoje talenty. Warsztaty literackie stały się inspiracją dla dzieci i młodzieży do rozwijania umiejętności pisania wierszy. Ulubioną formą wśród młodych poetów okazał się limeryk. Tomik poezji „Cisownickie Rymy” wzbudził duże zainteresowanie nie tylko w obrębie naszej gminy. Wiersze zachowują naszą gwarę, czyli język ojców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Cisownicy, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, dzieci i młodzież szkolna, Mieszkańcy Gminy Goleszów, jak również goście i turyści odwiedzający nasz region.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, Gimnazjum w Goleszowie, Świetlica Gminna w Cisownicy, Izba Regionalna u Państwa Brzezinów w Cisownicy, Izba Pamięci Jury Gajdzicy w Cisownicy