Mapa strony

W cieniu czereśni. Odtworzenie alei czereśniowej w Strzeleczkach

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Celem projektu było odtworzenie historycznej alei czereśniowej w Strzeleczkach, przy drodze Strzeleczki – Łowkowice, na odcinku około 1300 m.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 1. Inwentaryzację drzewostanu.
 2. Prelekcję na temat sadzenia, szczepienia i pielęgnacji drzew owocowych.
 3. Przeprowadzono akcję informacyjną poprzez plakaty, strony internetowe, Facebook oraz informacje w lokalnych mediach.
 4. Wspólne zasadzono ponad 400 drzewek (uczniowie gimnazjum, rodzice, mieszkańcy gminy, nauczyciele gimnazjum).
 5. Przeprowadzono lekcję w terenie podczas wycieczki do aboretorium w Wojsławicach.
 6. Przygotowano i przeprowadzono konkursy (plastyczny, na wypieki z czereśni).
 7. Wykonano ławkę, domki dla owadów i tablicę informacyjną.
 8. Zorganizowano i przeprowadzono galę podsumowującą projekt, podczas której miało miejsce rozstrzygnięcie konkursów oraz pokaz prezentacji multimedialnej.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest odtworzenie historycznej alei czereśniowej przy drodze Strzeleczki – Łowkowice poprzez nasadzenie 330 sztuk czereśni na odcinku około 1 300 m. Dodatkowym efektem jest zasadzenie 50 sztuk drzewek owocowych przy boisku w Strzeleczkach oraz około 100 drzewek owocowych przy gimnazjum w Strzeleczkach, szkołach podstawowych i przedszkolach gminy Strzeleczki (Racławiczki, Dobra, Strzeleczki).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

 1. Uczniowie gimnazjum – około 200 uczniów.
 2. Mieszkańcy Strzeleczek i gminy Strzeleczki – około 3 000 osób.
 3. Osoby zaangażowane w projekt (koordynator, nauczyciele gimnazjalni – wolontariusze) – 31 osób.
 4. Ponadto uczniowie szkół i przedszkoli w gminie Strzeleczki, na terenach których zasadzono dodatkowe drzewka owocowe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była gmina Strzeleczki.