Mapa strony

Z Carl Orffem przez Gminę Dębica

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Głównym celem projektu było wychowanie muzyczne dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez śpiew, grę na prostych instrumentach perkusyjnych oraz wykorzystanie tej metody jako muzykoterapii dla dorosłych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wyłonieni w naborze uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe i zdolności muzyczne, z którymi instruktorzy prowadzili zajęcia. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymały alternatywę na spędzanie wolnego czasu. Dzięki uczestnictwie w warsztatach miały szansę podnieść swoje zdolności muzyczne. W związku z tym, że w warsztatach uczestniczyły osoby w różnym wieku, pozwoliło to na pozytywną integrację międzypokoleniową, która jest i w przyszłości będzie wzorowym przykładem dla innych. Warsztatowa praca w zespołach pozwoliła na wnikliwe dostrzeganie potrzeb pozostałych uczestników i niesienie pomocy. Podczas zajęć warsztatowych wielu uczestników odkryło swoje zdolności i talenty muzyczne. Utalentowana młodzież ma szanse na doskonalenie swojego talentu w „Orkiestrze Dętej – Gmina Dębica”.

Rezultaty projektu

Uczestnicy projektu mieli szansę na zapoznanie się z wieloma instrumentami muzycznymi. Pod opieką fachowej pomocy instruktorów odkrywali swoje talenty. Warsztaty pozwoliły na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczestników. Zespołowe zajęcia warsztatowe i występ w koncercie finałowym dodał im pewności siebie, podniósł im samoocenę, a rodzinie, bliskim i przyjaciołom sprawili ogromną radość.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu było całe społeczeństwo bez względu na wiek i umiejętności artystyczne. W warsztatach każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił w muzyce. Projekt służył do pobudzenia aktywności społeczeństwa. Istotną sprawą tych warsztatów jest możliwość uczestnictwa w nich bez ponoszenia kosztów finansowych, co dla wielu było barierą w podnoszeniu swoich zdolności muzycznych.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta – Gmina Dębica”
  • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica