Mapa strony

Breloczek z Czaplinka i Powiatu – Piękny WIDOCZEK – warsztaty krawieckie dla każdego

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i uszycie breloczków o różnorodnej tematyce w tym o tematyce regionu, przy jednoczesnej współpracy ze środowiskiem lokalnym

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt rozpoczęliśmy od wspólnych spotkań, warsztatów wprowadzających uczestniczek w kulisy kroju i szycia, naukę umiejętności projektowania w trudnej, ale bardzo przydatnej dziedzinie jakim jest krawiectwo. Dla wielu uczestniczek krawiectwo stało się pasją, zaraziły się bakcylem pracy twórczej. Breloczki wykonane przez uczestniczki obejmowały różnorodną tematykę, udało nam się wykonać również prace okolicznościowe, związane ze Świętem Niepodległości oraz Bożonarodzeniowe, jak i okolicznościowe prezenty dla rodzin. Uczestniczki współpracując z różnymi grupami z gminy Czaplinek rozdawały swoje prace miejscowej społeczności, gościom wieczornicy Niepodległościowej, gościom i nauczycielom w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a także dzieciom z przedszkoli.

Rezultaty projektu

  • ręcznie wykonane breloczki okolicznościowe,
  • doposażenie pracowni krawieckiej, napownicy,
  • nabycie umiejętności interpersonalnych oraz prospołecznych u wychowanek MOW,
  • integracja międzypokoleniowa,
  • promocja pozytywnego obrazu MOW,
  • nauka przedsiębiorczości,
  • kształtowanie nawyku bezinteresownej pomocy,
  • realizacja innowacyjnego projektu,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współpracy między instytucjami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność czaplinecka, miejscowe przedszkolaki, uczniowie okolicznych szkół, władze miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, uczniowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego z Trzcińca, goście okolicznych imprez organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Wieczornica Niepodległościowa, Dzień Edukacji Narodowej.

Partnerzy w realizacji projektu

——————